company logo: alcedo
KRIOGENIKA KRIOMEDYCYNA CRYOGENICS CRYOMEDICINE

Posiadamy wiedzę w zakresie kriogeniki, a w szczególności:

- kriomedycyny (krioterapia lokalna, kriochirurgia, kriokomory ogólnoustrojowe, bioprzechowalnictwo),

- kriogeniki przemysłowej (instalacje kriogeniczne, rurociągi próżniowe, biobanki, kriostaty).

Naszą ofertę kierujemy do osób oraz instytucji rozważających inwestycję związaną z zakupem urządzeń opartych o ciecze kriogeniczne.

Potrzebujesz informacji?

Prosimy o kontakt!

We have expertise in cryogenics, specifically:

- cryomedicine (local cryotherapy, cryosurgery, whole body cryochambers, bio-storage),

- industrial cryogenics (cryogenic installations, vacuum pipelines, biobanks, cryostats).

Our offer is addressed to individuals and institutions considering an investment related to the equipment based on cryogenic fluids.

Do you need information?

Please contact us!

info@alce.do +48 692 714 056 NIP 8722304819